CompanyCityTel
Prada Hong Kong00852-2522-2989
Shanghai TangShanghai021-5466-3006
Shanghai Tang (Beijing)Beijing010-8518-0898
Salvatore Ferragamo ShanghaiShanghai021-6279-8838
Salvatore Ferragamo BeijingBeijing010-6505-2259
Salvatore Ferragamo Hong Kong00852-2523-0899
Swarovski ShanghaiShanghai021-5385-0280
Swarovski BeijingBeijing010-6597-8775
Swarovski Hong Kong00852-2566-6301
Tiffany & Co. ShanghaiShanghai021-6288-2748
Tiffany & Co. BeijingBeijing010-6512-9048
Tiffany & Co. Hong Kong00852-2845-9853
Tod's ShanghaiShanghai021-6288-1035
Tod's BeijingBeijing010-6505-6486
Tod's Hong Kong00852-2810-9080
Tommy Hilfiger ShanghaiShanghai021-6472-6888*102
Tommy Hilfiger Hong Kong00852-2525-8848
TrussardiShanghai021-5292-9398
TumiShanghai021-5835-2992
Tumi ShanghaiShanghai021-6427-0203